TRAKTAT O ZASADACH REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWÓW W WYJAZDU I STOSOWANIU ZEWNĘTRZNEGO POWIERZCHNIA, WŁĄCZNIE Z MOJĄ I INNYMI ORGANAMI CELOWYMI Traktat o kosmosie, jak wiadomo, był drugim z tzw. Traktatów “niearmamentowych”; Jego pojęcia i niektóre z jego postanowień zostały wzorowane na poprzednim, Układzie Antarktycznym – Sciągnij Dokument -Outer-Space-Treaty-1967-USA